Podlahový polystyrén

Na polystyrén který je určený k tepelné izolaci vodorovných ploch jsou kladeny vysoké nároky na pevnost v tlaku a bodové zatížení.

Pěnové polystyrény mající tyto vlastnosti jsou nazývány podlahovými polystyrény a označovány jako S. Písmeno "S" v názvu tohoto typu polystyrénu znamená stabil.

Podlahový polystyrén pro běžné zatížení

Pro plochy s běžným zatížením chůzí je možné použít podlahové polystyrénové desky značení jako EPS 100 S, které bez problému splní svůj účel v takto namáhaném prostředí.

Podlahový polystyrén pro vysoké zatížení

Pro vyšší zatížení ploch, jako jsou například plochy kde jezdí automobily případně jiná dopravní technika, je zapotřebí použít polystyrén s vyšší pevností jako jsou polystyrénové desky EPS 150 S případně vysoce zátěžové desky EPS 200 S. Vysoká zatížitelnost tohoto druhu polystyrénového izolantu je dána větší hustotou polystyrénových pelet než u polystyrénu fasádního. Protože je za provozu tento polystyrén vystaven riziku styku s tekutinami, je zaručena i jeho minimální nasákavost.

Další informace o podlahovém polystyrénu

Vyberte si téma z nabídky "vše o polystyrénu"