Pěnový polystyrén

Jen málo materiálů ve stavebnictví má tak široké uplatnění jako pěnový polystyrén. Polystyrén, je využívaným a oblíbeným izolantem používaným nejen k tepelné izolaci, ale i jako materiál poskytující akustickou izolaci. Vzhledem ke svému širokému využití a to nejen ve stavebnictví, jej výrobci dodávají na trh v různých podobách.

Nejčastěji vyráběným druhem jsou desky z polystyrénu které výrobci dodávají nejen v různých tloušťkách, ale i v různých stupních tvrdosti, podle způsobu využití. Polystyrén je v posledních letech velmi vyhledávanou komoditou a stěžejním prvkem většiny zateplovacích systémů výrobců stavebních materiálů.

Polystyrén - tepelná i zvuková izolace

Jako tepelný izolant je pěnový polystyrén používán při akustické izolaci sádrokartonových příček, stropů i podlah. Pro své tepelně izolační vlastnosti je pak nejčastěji používán jako izolační materiál při zateplování fasád, střech i podlahových ploch staveb.

  • Pěnový polystyrén je označovaný jako EP
  • Tvrzený polystyrén k náročnějšímu použití je pak výrobci značen jak XPS

Polystyrénové desky jsou na trh dodáváne nejčastěji o rozměru 500 x 1000 mm a standartní šířky využívané ve stavebnictví se pohybují v rozsahu 1 - 20 cm. Polystyrén si získal svou oblibu především velmi příznivou cenou a snadným zpracováním. Rovněž to, že polystyrén je velmi lehký materiál se snadnou manipulací, urychluje jeho aplikaci a výraznou měrou šetří náklady. Zdravotní nezávadnost polystyrénu utvrzuje i fakt, že je využíván i jako obalový materiál v potravinářství.

Vše o polystyrénu

Vyberte si téma z nabídky "vše o polystyrénu"

Co potřebujete o polystyrénu vědět

Na následujících stránkách Vás obeznámíme z nejběžnějšími druhy polystyrénu a s jeho využitím. Jelikož jsou možnosti využití polystyrénu opravdu široké, neklademe si za cíl objasnit Vám celou problematiku výroby a užití polystyrénu, ale nastíním Vám tímto webem nejčastější způsoby využití tohoto stavebního materiálu a vyzdvihneme vlastnosti, které s polystyrénu učinily vyhledávaný stavební materiál.